"תקופת בדק-תקופה הקבועה בתוספת,שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה"
בעת אישור הבית למגורים ישנה חשיבות מכרעת לביצוע בדק בית באופן דקדקני ולא מתפשר. בדק בית זהו בפועל "טקס" שמבוצע בד"כ לאחר שנה מיום הכניסה לדירה החדשה.

הקבלן או מי מטעמו מגיעים באופן יזום לדייר כדי לעבור על תקינות הדירה , להכין רשימת ליקויים ולקבוע תיקונים לכל הליקויים שהדייר העלה בפניהם.כך אמור להיות לפחות על פי חוק.

תהליך זה לא תמיד מבוצע כראוי וישנם קבלנים שמסירים אחריות מליקויים מסוימים או אפילו לא מבצעים את הבדק בית כנדרש.
יש גם מקרים אחרים שמפאת הבדלי ידע רשמי לפחות בין הקבלן לדייר בכל תקני הבניה וחוקיו,הקבלן לא מסכים עם דיירים על ליקויים מסוימים בטענה שהם לא מבינים והתקן מאשר ליקוי זה או אחר.

בדק בית – תקופת אחריות
תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.
ישנם ליקויי בניה שמופיעים לאחר שנת הבדק ואלו במסגרת אחריות הקבלן ע"פ חוק.
לכן גם אם עברה שנת הבדק חשוב לבצע ביקורת מבנים רשמית של מהנדס שסומך את טיעוניו על פי תקנות וחוקים ומכין דוח רשמי וקביל.

בדק בית משותף
התארגנות של כמה דיירים בבניין שהינם בעלי הדירה לקבלת שירות כקבוצה יכול להוזיל את המחיר של הבדיקה.
בדק בית משותף יכולה להתבצע בכמה ימים כחלק מתהליך קפדני של בחינת כל בית באופן עצמאי. אמנם כל דירה לגופה אבל מניסיון עבר של בדיקות בתים משותפים צצים ליקויי בניה שכיחים שחוזרים על עצמם לא פעם אחת ומנגד ישנם אחרים שלא משקפים את המצב באופן כללי גורף.

בדק בית – חשיבות והכנה
הכנה מוקדמת לבדק הבית מיד עם כניסה לדירה חוסכת מהדייר את העוגמות נפש שיכולות להגיע בהמשך.

הכנה לבדק בית תמנע את מלחמת ההתשה העתידית לבוא מול הקבלן.
מה ליקוי ומה לא ומתי יתוקן. הכנה לבדק בית כוללת בדיקה יסודית של מהנדס מומחה עם ניסיון וותק בתחום מעל 30 שנה.
עדכון מלא של תקני הבניה והפסיקה בישראל.

המהנדס מעלה בצורה רשמית וקבילה את כל "אי ההתאמות" והליקויים בדירה על דוח בו מפורטים כל הממצאים עם האסמכתא הסומכת בחוק,תאור העבודה הנדרשת לתיקונם,אם ניתן,ואומדנם הכספי, ליקויים ע"פ מחירון ואי התאמות לפי הערכות שמאי לקביעת ירידת ערך.

את ביצוע ביקורת הדירה חשוב לבצע כמה שיותר קרוב למועד קבלת הדירה מהקבלן, אך אין מניעה או ירידה באחריות הקבלן גם אם ביצעתם זאת לאחר שנת הבדק.
מומלץ שבמהלך הבדיקות ינכחו בבית גם הדיירים וילוו את הבודק המומחה בכדי להבין היכן נמצא כל מפגע ומשמעותו.
האבחון והממצאים עוד יפתיעו גם אתכם למרות שלמראית עין בבדיקה שביצעתם לבד לא גילתם ליקויים אלו.
לבודק ישנם גם כלי בדיקה ומדידה מיקצועיים לביצוע בדיקות של מכלולי הבית שמוסתרים ואינם ברי צפייה בעיניים.

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה : 072-396-9490 בשיחת חינם.