דור בדק בית – שמאי מקרקעין
חברת דור בדק בית מספקת שירותים כוללים בתחום ביקורת מבנים וביניהם שמאות מקרקעין ,
שמאי דירות, היטל השבחה ו/או הפחתת היטל השבחה, הערכות שווי מדויקת של כל הנכסים , מתן חוות דעת שמאיות.
בשורותינו שמאים מקרקעין מומחים ומקצועיים ובעלי ניסיון רב, הינם חברים לשכת השמאים בישראל ומשמשים כעדים מומחים לביה"מש.
דרכנו כל שמאי מקרקעין מוסמך שייתן עבורך את הפתרון היעיל והנכון .

לפני קניה או מכירה:
הערכות שווי שוק לפני קנייה/ מכירה של
דירות, בתים צמודי קרקע, שטחים
חקלאיים ומגרשים זמינים לבניה.
חוות הדעת כוללת בדיקת המצב התכנוני, תוכניות שחלות על הנכס לרבות
הגבלות תכנוניות, זכויות בניה, היתרי בניה, חריגות בניה (האם קיימות חריגות בניה? ) ובדיקת ליקויי בניה.

פיצויים וירידת ערך:
הערכת ירידת ערך נכסים בגין אי התאמות לתוכניות, למפרטים טכניים ולתקנות
התכנון והבניה והתקנים.
הערכת פיצויים בגין הפקעה ו/ או פגיעה
תכנונית עריכת שומות בגין ירידת ערך מקרקעין
( סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ).
הערכת ירידת ערך נכסים עקב התקנת אנטנות סלולאריות.

שמאות נגדית-שומה אחרת
הכנת שומה נגדית מול שומות של הרשויות והפחתת מיסוי:
עירייה,נזקי פיגועים וטרור,חברות ביטוח,סכסוכי שכנים,
שרפות,רעידות אדמה.