פיקוח בניה
פיקוח בניה הוא שרות שנועד להבטיח את איכות בניית הבית או הדירה.
כדי למנוע ליקויי בניה בעתיד לאחר קבלת המפתח יש צורך בפיקוח על שיבקר את כל קבלני הביצוע למיניהם בכל שלבי בניית הבית.
השגחה ובקרה של איכות החומרים, כמויות עבודה, בנייה על פי תקנים והנדסה תואמת.תהליך הפיקוח מותאם אישית ללקוח ועל פי צרכיו ורצונו.

הליווי ההנדסי יכול להיות צמוד או פיקוח שלבי.בכל מקרה הפיקוח הוא עד לתום שנת בדק בית .
מהנדסנו בעלי ניסיון של 35 שנה בתחום ההנדסה האזרחית וחלקם אף רשומים ברשם הקבלנים.
הניסיון בתחום שמשולב גם ממהנדס וגם מקבלן ביצוע יוצרים עבורך בונה הבית את השקט הנפשי, ובכך להבטיח את הבנייה הטובה ביותר לביתך.

הקפדה על פרטים אלו בשלב הבנייה תחסוך עוגמות נפש וחוסר שביעות רצון לאחר קבלת המפתח.עדיף להשקיע עוד קצת בבניה עצמה עם פיקוח וניהול ע"י מהנדס קבלן מאשר להתעסק בתיקונים וירידות ערך לאחר הכניסה לבית.

ליווי בניה- פיקוח לפני תחילת הבנייה
להלן חלק מהפעולות שמבוצעות בפיקוח בנייה :
* עיקר תפקידו של הפיקוח הצמוד בהתארגנות לבניה הוא לוודא שתהליך הבניה מאורגן ונכון לביצוע

* פיקוח ואישור מתווה + ביצוע מדידות לפי דרישת הרשויות.

* בדיקה ואישור תוכנית ארגון אתר (שיתוף עם מנהל הפרוייקט).

* בדיקה ואישור לוח זמנים של הקבלן לביצוע (שיתוף עם מנהל הפרוייקט).

* דיווח לרשויות על שלבי הביצוע ההתחלתיים.

* תיאום עם הרשויות לגבי התחברויות שונות (שיתוף עם מנהל הפרוייקט).

ליווי בניה -פיקוח תוך כדי בנייה
* עיקרי תפקידו של הפיקוח הצמוד הם לוודא כי התוצר יהיה בהתאם למתוכנן ובאיכות הנדרשת על פי המפרטים והתוכניות.

* בדיקת טיב העבודה ומתן הוראות לביצוע תיקונים במקומות שלא בוצעו בהתאם לתכנון.

* בדיקת טיב החומרים. הוראות לביצוע בדיקות מעבדה, קבלת תוצאות הבדיקות וניהול מערך ביקורת איכות ראויה.

* תיקון טעויות במפרט, השלמת המפרט וביאורו לקבלנים.

* מעקב אחר ביצוע מערך הבדיקות של הקבלן.

* אישור שיטות ביצוע, חלופות לשיטות ביצוע ושווה ערך לחומרים וטכנולוגיות בשיתוף מנהל הפרויקט ומתכננים.

* מתן הנחיות והסברים משלימים לקבלנים בשטח על שיטות הבצוע, טכנולוגיות וכד'