בניה נבונה תיעשה בתכנון מוקדם וקפדני ע”י אנשי מקצוע שיבטיחו את איכות ביתכם

המודעות לבנייה נכונה ומתוכנת הולכת וגוברת בקרב הרוכשי דירות ובוני הבתים.

אין אדם שלא מכיר או חווה בעצמו את נושא הליקויי בניה שמופיעים בדירה חדשה או בית שרק נבנה.הדבר גורם לאי הנאה מהבית שנרכש ולעוגמות נפש,ברמה הכלכלית גם נגרמות ירידות ערך משוויו של הבית.

פיקוח בניה-פיקוח בניה שמבוצע ע”י מהנדס חיצוני לקבלן המבצע.המהנדס הוא מטעם הרוכש\בונה הבית,והוא מפקח על בניית הנכס.הפיקוח יכול להיות שלבי או צמוד תלוי בצורכי הלקוח.

בפיקוח שלבי המהנדס יבקר כל שלב בבניה ורק לאחר אישורו ימשיך הקבלן לשלב הבא.הבדיקה היא ברזולוציה כמויות,איכות חומרים,בניה ע”פ תקנים וכמובן ע”פ התוכנית.

בפיקוח וליווי צמוד המהנדס נדרש לנוכחות באתר מידי יום למספר שעות ומלווה את הבניה בצורה צמודה עם פיקוח על כל פרטי הבניה לדוגמא:
* בדיקת טיב העבודה ומתן הוראות לביצוע תיקונים במקומות שלא בוצעו בהתאם לתכנון.
* בדיקת טיב החומרים. הוראות לביצוע בדיקות מעבדה, קבלת תוצאות הבדיקות וניהול מערך ביקורת איכות ראויה.
* תיקון טעויות במפרט, השלמת המפרט וביאורו לקבלנים.
* מעקב אחר ביצוע מערך הבדיקות של הקבלן.
* אישור שיטות ביצוע, חלופות לשיטות ביצוע ושווה ערך לחומרים וטכנולוגיות בשיתוף מנהל הפרויקט ומתכננים.
* מתן הנחיות והסברים משלימים לקבלנים בשטח על שיטות הבצוע, טכנולוגיות וכד’

פיקוח בניה או ליווי בניה חוסכים לדייר את העוגמות נפש העתידיות שלצערנו חוזרות ונשנות עקב איכות הבניה בישראל.