מה ההבדל בין ביקורת מבנים לבדק בית?

ביקורת מבנים היא אימרה נרדף לבדק בית.
בדק הבית הוא מבט הנדסי של מבנה. משימת בדק הבית היא לבדוק ולאתר מומי בנייה. במידה ונמצאו מגרעות בנייה, הם יוצגו ע”י החברה המבצעת את בדק הבית בפני רוכש הדירה הפוטנציאלי. בדק בית מקצועי יציג תמונה הנדסית אמיתית ומקצועית של הדירה, כאשר תוצאות מפורטים דו”ח הנדסי או חוות דעת.
כדי להבחין בין “בדק בית” “ביקורת מבנים” נגדיר את האימרה “בדק בית” כסקירה של מבנים למגורים. לעומת זאת, נשתמש בשם האחר “ביקורת מבנים” לתיאור מבדקים המתבצעות במבנים פומביים, תעשייתיים או מנהליים – לא לייעודי מגורים עצמיים.

מה נכלל בהתבוננות ביקורת מבנים?
סקירת מבנים היא חוות הדעת ההנדסית, הנעשית לאחר ביקור מהנדס מומחה במבנה שקניתם.
במהלך חקירת הקניין נבחנים מספר פרמטרים לצורך איתור מום בנייה: התאמת הבנייה לתכניות ולשינויים שסוכמו עם הקבלן, מצב החשמל, מצב התריסים, זיהוי מקום מומי בנייה למשל: טחיבות, ריצוף לא תקין, בקעים, פגמים במדרגות, ביוב, טיח, דלתות וחלונות, אינסטלציה ועוד.

דו”ח הערכת בדיקת מבנים בודק את מצב הקניין אל מול כללי הבנייה הרשמיות בישראל:
1. דו”ח ביקורת מבנים בודק את מצב הרכוש אל מול הוראות הבנייה הרשמיות בישראל:
2. רפורמות תכנון ובנייה תש”ל (1970).
3. הל”ת (ההוראות למתקני תברואה).
4. הרשימה המפורטת שצורף להסכם רכישת המבנה (עפ”י חוק מכר דירות).
5. פירוט כללי לעבודות בניין בעריכת הוועדה הבין משרדית. הספציפיקציה משמש כמדד ומיושם בחברות ציבוריות ופרטיות רבות.
6. תכניות אדריכליות שצורפו להסכם הקנייה.
ניתוח המבנים – מהמקור לטפחות:
סקירת מבנים, כמו דיווח רשמי בדק בית, היא מבט המורכב משלבים שונים:
1. עריכת סקירה כוללת לכל חלקי המבנה – המבדק מקיפה את כל חלקי הבניין, כולל חלקי מערכת קווי היסוד והיסודות.
2. בדיקת התאמת כמויות החומרים ומהותם ביחס לרשימה המפורטת המובטח.
3. בדיקת התרשימים.
4. בדיקת מצב מערכת צינורות המים והביוב.
5. איתור פגמי מבנה של לחות וסתימה.
6. איתור מגרעות מבנה בהנחת רצפות, חומרי ריצוף, חרסינה, עיצוב פסיפס, טיח, צבע, ציפוי הקירות, איזולציה ועוד.
7. הפקת רשימת מומי הבנייה שנתגלו במהלך סקירת המבנה.
8. המלצות והוראות לתיקון מגרעות הבנייה.
9. הפניה לסטנדרטים ולמידע נוגע לגבי כל מגרעות הבנייה שאותרו, וכן קביעת המחיר סעיפי השיפוץ.
10. צילום חסרונות הבנייה השונים שנמצאו במהלך הערכת המבנים.

מה עושים עם דוח ניתוח מבנים?
עם קבלת ניתוח ביקורת מבנים שנערך עבור הרכוש המדויק יחל תהליך דיון בין הרוכשים לבין חברת הקבלנים, האחראית על בניית המבנה, ומתוקף כך – גם על מתן פתרונות לכל מומי הבנייה שנתגלו.
הפרלמנט פועל רבות בנושא שיפור מהות הביצוע של הקבלנים,