בדק בית הדסי נועד לבצע בחינה מדוקדקת לדירה, לשלול המצאות ליקויי בניה ומפגעים שונים, אשר במידה ולא יטופלו – יחמירו ויהוו סכנה של ממש לבטיחות בני הבית, כמו גם יביאו לירידת ערך הנכס והפסד כספי. בדק בית המבוצע ע"י מהנדסי בנין מומחים בתחום, יסרוק את כל המבנה, חומריו ואיכות בנייתו, כמו גם את ההלימה בין הקיים בפועל לבין תוכניות הבניה שהובטחו ולחוקי הבניה בישראל. חשוב לערוך סקר ולקבל המלצות כנות אודות חברת בדק הבית שאת שירותיה אנו רוצים לשכור, על- מנת להבטיח יעילות הביצוע, אמינות ונאמנות, ומעל לכל בטיחות!

 

דו"ח מהנדס בניין מומחה
בסיום בדק בית יקבל מזמין העבודה חוות דעת הנדסית מקצועית ומהימנה, המפרטת את כל ליקויי הבניה שאותרו במבנה, כמו גם המלצות אודות התיקון הנדרש, אומדן עלויות התיקון, המלצות למו"מ עם הקבלן/מוכר לגבי קיזוז הליקויים מעלות הנכס, לרבות אסמכתאות, ותצהירים מקצועיים ואמינים המחויבים וקבילים בבית משפט. הדו"ח נערך ע"י מהנדס בנין מוסמך בחוק לביצוע בדק בית הנדסי, המעלה בצורה רשמית וקבילה את כל "אי ההתאמות" והליקויים בדירה על דוח בו מפורטים כל הממצאים עם האסמכתא הסומכת בחוק, תאור העבודה הנדרשת לתיקונם (אם ניתן) ואומדנם הכספי ע"פ מחירון ואי התאמות לפי הערכות שמאי לקביעת ירידת ערך.

 

מהי חוות דעת מהנדס בניין?
חוות הדעת המשפטית של מהנדס הבניין מסייעת למזמין העבודה למצות זכויותיו הקבועות בחוק, אודות ליקויי הבניה שאותרו, שמקורם באיכות הבניה והתאמתה לתקנות חוק הבניה ולמפרטי בניה שהובטחו בחוזה הרכישה. חוות דעת משפטית מסייעת לחייב את האחראים לליקוי הבניה לעמוד באחריותם ולתקן את המפגעים שאותרו, או לחילופין לפצות כספית את רוכש הנכס.

 

חברת דור –  ליווי הנדסי
חברת דור בדק בית מלווה את לקוחותיה ליווי הנדסי מקצועי החל משלב הבדיקה ועד לתיקון הליקויים ו/או קבלת פיצוי הולם. מהנדסי הבניין של החברה הינם בוגרי טכניון בעלי ניסיון עשיר שנים בתחום, מתמחים במגוון נושאים ומקושרים לעורכי דין, שמאי מקרקעין ומעבדות בנייה. צוות המהנדסים מונה בקרבו את מיטב מהנדסי הבניין מן השורה הראשונה בתחום, אשר נבחרו בקפידה יתרה במטרה להעניק לכל לקוח את השירות המקצועי, האישי והאמין ביותר. כמו כן, מהנדסי החברה משמשים כעד מומחה בשעת תביעה ומוסמכים בחוק למתן עדות מומחה בבית המשפט. דוחות המהנדסים של חברת דור בדק בית משמשים כראיות קבילות בשעת תביעה או כקלף מיקוח מכריע במהלך ניהול מושא ומתן מול הקבלן או מוכר הדירה. צוות המומחים של חברת דור בדק בית חרטו על דגלם הענקת שירות מכוון לקוח, המבטא מקצועיות, איכות, יחס אישי, ייעוץ מקצועי, אחריות ואמינות מעל לכל.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.