כולנו נחשפים במידה זו או אחרת לשדות אלקטרומגנטיים, הנובעים ממקורות טבעיים או מלאכותיים והמופיעים בתדרים שונים. בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית המואצת והכנסת מכשירים חדשים לשימוש, החשיפה לשדות אלקטרומגנטיים הולכת וגדלה. קרינה אלקטרומגנטית נמצאת בכל מקום ומקורה בטבע, מתקני שידור, במתקנים להובלה, השנאה ושימוש בחשמל ובמקורות נראים ובלתי נראים אחרים.

כל אחד רוצה להשתמש במקורות הקרינה המאפשרים לו תקשורת אלחוטית, שימוש בחשמל וכו' מבלי שיהיה חשוף לקרינה בכלל אך היות שהדבר הוא בלתי אפשרי, אז לפחות – מבלי שיהיה חשוף לקרינה יותר מאשר אחרים.

הסיבה העיקרית לכך היא שחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית נתפסת כחשיפה לסיכון. ידוע לכול כי הקרינה הרדיואקטיבית , המיקרוגל פולט קרינה, הקרינה האולטרה סגול גורמת לסרטן העור וכו'. נכון שחשיפה לרמות קרינה גבוהות היא אכן מסוכן, אך מה בנוגע לחשיפה ברמות נמוכות, הכמה נמוך זה מספיק נמוך כדי להיות בטוח? תחום הקרינה הבלתי מייננת כולל מקורות קרינה הפועלים בעיקר בתחומים הבאים: תחום התדרים הנמוכים מאוד (ELF) בהם פועלת רשת החשמל ומתקני חשמל. תחום תדרי הרדיו (RF) בהם פועלים מתקני התקשורת והטלפוניה, רשתות הסלולר, מתקני שידור לטלוויזיה ורדיו.

המשרד להגנת הסביבה מסמיך מודדי קרינה על ידי היתר למתן שירות. ההיתר ניתן מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 2006,מדידת קרינה

מדידת רמת הקרינה האלקטרומגנטית ורמת החשיפה לקרינה תוך התייחסות לתקנים המגדירים את רמת הבטיחות לאוכלוסיה ועובדים, הכנת דו"ח הבדיקה והגשתו ללקוח.

מדידת קרינה מקווי רשת החשמל
מדידת קרינה מגנטית וחשמלית מקווי חשמל, תחנות השנאה , לוחות חשמל, חימום תת-רצפתי וכו'

מדידת קרינה בתדרי רדיו וסלולארי
מדידת קרינה אלקטרומגנטית מאנטנות שידור כדוגמת אנטנות רדיו, טלוויזיה ,תחנות סלולאריות, מכשירים סלולאריים, מסכי מחשב וכו'.

מדידת קרינה בתדרי מיקרוגל
מדידת קרינה מתנורי מיקרוגל , אנטנות מיקרוגל , אנטנות מכ"ם , צלחות שידור לווין וכו'
חברת דור ביקורת מבנים מציעה לכם היום בדיקה כוללת לאזור מגורכם או לביתכם המיועד כדי להבטיח את שלומכם ובני ביתכם במידה המקסימלית