לאור גידול המודעות לבדיקת בית חדש טרם קבלתו מהחברה הקבלנית על ידי מהנדסים מומחים צצו כמו פטריות לאחר הגשם ארגונים שונים ואנשים פרטיים אשר מציעים את עצמם לבצע בדיקה הנדסית לנכס .
דוגמאות לבודקים אשר אינם מומחים לעניין אפשר למצוא פזורים בכל הארץ כאשר שמאים, אדריכלים, הנדסי בניין, אנשים שעבדו בבנין שנים רבות ….
וכדומה אלה הם אנשים שאינם מומחים לאיתור ליקויי בניה ואינם מומחים לבדיקה הנדסית ולבדק בית מה שמעמיד את דוח הממצאים שלהם באור חובבני מאת החברה המשכנת שמן הסתם יודעת בצורה ברורה מיהו מומחה ולאיזה בדיקה רצוי להתייחס בכובד ראש ולאיזה בדיקה אפשר לחפף.
יתרה מזאת דוח הנדסי חובבני אשר יגיע להליך משפטי מול הקבלן עלול לגרום להוצאות משפטיות כבדות לדייר ואף החזר הוצאות משפטיות לקבלן בשל טביעה לא נכונה.
בדיקת בית מקצועית צריכה להיעשות אך ורק בידי מהנדסים מומחים משפטית ורצוי ביותר שיהיו בוררים מטעם בית המשפט ויקירו את כל הנזקים והתקנים ולא לציין בדוח הבדיקה נתונים שאין להם כל אחיזה במציאות המשפטית, דבר שיגרום ראשית לקבלן לדחות את הדוח ולהציג את דרישת הדייר בצורה קנטרנית ותאוות בצע בצידה, לכן טוב יהיה טרם הזמנת בדק בית יש לראות דוח לדוגמא שאכן הדייר מבין את הכתוב בו ולדרוש שהבודק יהיה בעל וותק של למעלה מ – 25 שנים (בורר מטעם בית המשפט) ואף בטרם תתבצע הבדיקה לבקש רישיון ולאמת נתונים.