רכישת דירה/בית הינו דבר משמעותי מאוד במהלך חיו של אדם ולכן רגע לפני הרכישה יש לבצע ביקורת מבנים ע"מ לבדוק הליקויים הקיימים בבית.

רבים מרוכשי הדירות נתקלים בליקויי בניה בביתם החדש, דבר זה נעשה נפוץ יותר עם השנים וזאת עקב המודעות בקרב הציבור.

ליקויי בניה נובעים בעקר בגלל אי ידיעת התקנות ,איכות ירודה של חומרים, תכנון לקוי ועבודה בלתי מקצועית.

להלן מספר ליקויי בניה נפוצים:

1. ליקויי תכנון:
ליקויים אלו נגרמים בדרך כלל מחוסר יד של התקנים הקבועים בחוק. ליקויי תכנון מכילים בתוכם אי התאמה בין מידות חלקי הבית בפועל ובין המידות המופיעות בתוכניות.
יש לציין כי בדרך כלל ליקויים אלו לא ניתנים לתיקון וצריך לפנות לשמאי מקרקעין ע"מ להעריך ירידת ערך של הדירה/הבית.
להלן מספר דוגמאות:
א- מעבר (פרוזדור) ברוחב פחות מרוחב המזערי.
רוחבו של פרוזדור לפי תת"ב סעיף 2.05 צריך להיות כדלקמן:
-פרוזדור המשמש כניסה ראשית לדירה לא יפחת מ- 1 מ'.
– פרוזדור (בדירה שאורכו קטן מ- 3 מ' לא יפחת מ- 0.80 מ'.
– פרוזדור בדירה שאורכו 3 עד 4 מ' לא יפחת מ- 0.90 מ'.
– פרוזדור שאורכו מעל 4 מ' לפחות1 מ'.

ב- רוחב חדר פחות מ-2.60 מ' (רוחב מינימאלי בעבור חדר).
חדר מגורים בדירה הינו חלל שגובהו יהיה לכל הפחות 250 ס"מ, רוחבו יהיה לכל הפחות 2.60 ס"מ ושטחו לכל הפחות 8 מ"ר. דרישות אלו הן ע"פ "תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970", התוספת השנייה, סעיפים 2.03 ו-2.04.

2. סדקים:
בנוסף לכך שסדקים הינם פגם אסטטי הם מתריעים על בעיה במבנה. קיימים סוגי סדקים שונים:

סדקי שערה- אלו הם סדקים הקיימים בשכבת הטיח והם נוצרים כתוצאה מביצוע לקוי של שכבת הטיח.
סדקים נימיים0 סדקים רחבים יותר, הם בדרך כלל חוצים את שכבת הטיח והם מופיעים ברוב המקרים בין הבלוקים.
• סדקים עוברים- סדקים עבים שמופיעים בין חיבור קיר לתקרה, בין קיר לקיר, בין חומרי בניה שונים כמו כן נמצא אותם ביציקות בטון. סדקים אלו נוצרים כתוצאה מתזוזה של הקרקע או מהפרשי טמפרטורה
3. רטיבויות:
רטיבות הינה תופעה שגורמת לנזקים הן למבנה (כתוצאה מפגיעה משמעותית ביסודות ) והן באיכות החיים של הדיירים.
ישנם מספר גורמים להיווצרות רטיבות:
1. חדירת מי גשם דרך חיפוי חיצוני כגון רצפה קירות גגות.
2. חדירת מים כתוצאה מנזילת אינסטלציה המורכבת מתחת לריצוף או בתוך הקירות.
3. איטום לקוי של חדרי רחצה.
4. מצע חול רטוב מתחת לריצוף- שנגרם בזמן הבניה (שימוש בחול רטוב).
5. קונדנסציה0 עיבוי שנוצר כתוצאה מחוסר איטום תרמי ז"א הבדלי טמפ' בין חוץ לפנים.
4. ליקויים ברכיבי המבנה:
נגרות- דלתות פנים וחוץ
מסגרות- מעקות , דלתות
אלומיניום- חלונות וויטרינות

ליקויים ברכיבי המבנה נגרמים כתוצאה משימוש בחומרים באיכות ירודה או בפגיעה ברכיבים במהלך העבודה ו/או ההתקנה.
בדרך כלל מדובר השריטות, מכות, קילופי צבע כמו כן התקנה לא מקצועית של הרכיבים לדוגמה חלונות שהורכבו בצורה עקומה, דלתות לא מכוונות שמתחככות בריצוף, מרווח גדול בין חלונות לקירות ועוד.
5. ליקויים במערכות המבנה:
מערכת אינסטלציה- ביוב, מרזבים, דלוחין, מים ועוד.
מערכת חשמל- ארונות חשמל, שקעים , נקודות תאורה.
מערכת מיזוג אוויר- פתחי אוורור, ניקוזים וכו'
6. ליקויי בטיחות:
ליקויים אלו מהווים סכנה ממשית למשתמש ופוגעים בתפקוד המבנה או בבטיחות המבנה ומתגלים בעת ביצוע בדק בית
נקבעות תקנים מחמירים ובלתי ניתנים לערעור בנושא בטיחות בבניה לדוגמה:
1. גובה מעקות וחלונות
בתקנות התכנון והבניה נקבע כי פתח קיר חיצוני שמעברו החיצון יש מפל גובה של 60 ס"מ ויותר
יהיה מוגן על ידי מעקה שגובהו לא יפחת מ- 1.05 מ'. המדובר הוא במרפסות וחלונות לאמור,
אדן החלון יהיה בגובה של 1.05 מ' לכל הפחות.

2. תכנון מדרגות גובה/עומק
הוראות כלליות ע"פ תת"ב לתכנון מדרגות קובע כי: רוחב המדרגות בתוך הדירה לא יפחת מ- 80
ס"מ. כמו כן הצרוף של שני רומים עם שלח ביניהם יהיה 61 ס"מ עד 63 ס"מ נוסף לכך , באותו
מהלך יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלח המדרגה.

3. מרחק בין רכיבי מעקה
בת"י 1142 נקבע כי בכל הבניינים למעט בבניינים ובמקומות – בניני תעשיה, מלאכה, או אחסנה
ובמקומות המשמשים לגישה של אנשי ביקורת ותחזוקה בלבד המרווחים בין רכיבי המעקה לבין
עצמם ובינם לבין הבניין יהיו כאלה שכדור קשיח בקוטר גדול מ-10 ס"מ לא יוכל לעבור.