אם רכשתם בית מקבלן בניה או חברת בניה – גם אם היא גדולה מוכרת ובעלת מוניטין אין הדבר מעיד כי הדירה נקייה מפגמים וליקויים או כשלים ואין האיכות הינה דבר שבשגרה הניבעת מעצם היותו של קבלן הבניה בעל מוניטין מעולה.
חשוב לזכור כי החברה מעסיקה לא מעט קבלני בניה או קבלני משנה אשר אמונים על ביצוע חלקם לפי הנחיות הייזם. כעת לך תבדוק האם עובדי המשנה הקפידו על האיכות של הבניה.
את כל הבדיקות השאירו לנו : למומחי בדק בית ואנו עם המומחים שלנו הידע הכלים והניסיון כבר נידאג לבצע בדיקה מקיפה דקדקנית וקפדנית לפי תקני הבניה ונגיש לכם את המסקנות והממצאים בדוח מסודר ומחולק לפרטי פרטים.