לאחר רכישת בית וכניסה לדירה למגורים אתם עלולים להקלע למצב של עגמת נפש בעת שתגלו בבית ליקויי בניה ואיכות בניה ירודה ביחס להבטחות של פרוייקט המגורים אשר הציע דירות יוקרה ולא כך הדבר במציאות.
מניסיון העבר המלמד אותנו כי אם ביצעתם בדק בית לאיתור כשלים ופגמים או בדיקת איכות והתגלו אי אלה חוסר התאמות בן המובטח בחוזה המכר לעומת המציאות בפועל – מגיעים לכם לא מעט פיצויים והכל בהתאם לחריגות והליקויים הקיימים שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה ולהחליפם או לתקנם.