אנשים רבים אינם מודעים לכך, אבל כאשר מתגלים ליקויי בנייה בדירה חדשה יחסית, גם לאחר שנמסרה כבר הדירה על ידי הקבלן ונכנסתם לדירה, אפילו אם עברו מספר שנים, עדיין על פי החוק לקבלן יהיה אחריות על אותם ליקויים וזאת בנוסף לתקופת בדק שתוכלו לעשות בבית, שוב מדובר על אחריות הקבלן של מספר שנים.

כאשר אנחנו מדברים על ליקויי בנייה , ההגדרה היבשה על פי חוק המכר הינם אי התאמה בין הקיים בדירה לבין כמה דברים: מפרט הדירה, התקנות השונות ותכניות הדירה. הליקויים עצמם יכולים להיגרם בכל שלב בתהליך בניית הדירה עצמו, אולם שוב לאורך כל הדרך האחריות היא של הקבלן עצמו.

את כל הליקויים עצמם תוכלו כמובן לבדוק בתהליך פשוט של בדק בית.
הבדק בית יתבצע על ידי צוות מיומן ובלתי תלוי של מהנדסים אזרחיים שבסופו יוגש לכם דו"ח מקיף של שלל הליקויים במידה ויתגלו.
אין ספק שגילוי הליקויים השונים יוכל לחסוך לכם הרבה כסף ובעיקר זמן.

כיצד מבצעים איתור ליקויי בנייה ?

כפי שכבר אמרנו, לאחר שתדרשו זאת, יגיע צוות מקצועי לדירתכם ויתחיל במלאכת הביצוע. לרוב ייקח לצוות כמה שעות על מנת לאתר את כל הממצאים השונים.
במהלך הבדיקה ישתמש הצוות במכשור איכותי על מנת לאתר ליקויים ככל האפשר.

לאחר ביצוע הבדיקה יתיישבו המומחים ויכתבו דו"ח מקיף בו יכללו את פירוט הליקויים, מה יש כדי לתקנם ומהי עלות התיקונים.
ציטוט החוקים והתקנות השונות שלפיהם נדרש לתקן את הליקויים, ציטוטים רלוונטיים מפסקי דין שחייבו תיקון ליקויים דומים וכמובן תמונות הממחישות את ליקויי הבנייה שנמצאו בדירה שלכם.


האם ניתן להצביע באופן כללי על ליקויי בנייה שנמצאים לרוב?
בהחלט, בנושא זה אין חכם כבעל ניסיון. כמעט חצי מליקויי הבנייה שלרוב מתגלים קשורים לתכנון לא נכון של הדירה שלכם ולחוסר ידיעה של התקנות השונות.
ליקויים שכאלו עלולים לגרום בעתיד לירידה בערך הדירה, לירידה בתפקוד הדירה ואף יכולים להפוך לסכנה בטיחותית עבור הגרים בה.
בנוסף, תוכלו למצוא ליקויים שונים הקשורים לביצוע הבנייה ולחוסר תיאום בין הקבלן הראשי לקבלני המשנה או לחילופין לפיקוח לא טוב שלהם.
עוד קטגוריה בליקויים תוכלו למצוא באיכות החומר אותו יכניסו לדירה שלכם, אולם לרוב מדובר בפחות מקרים.

ליקויי בנייה