תוספות עמודים ומגרעות שלא מופיעות בתוכנית הדירה

כל בניית הדירה חייבת להיות תואמת את תוכניות הדירה ,המפרט הטכני של הדירה וכמובן תקני הבנייה בישראל(חוק תכנון ובנייה).

במקרים מסויימים יש לקבלנים אילוצים תוך כדי בניה ולכן יש שינויים "קלים" בדירה כגון:

עמוד קונסטרוקטיבי בפינות החדרים או לאורך חלק מהקיר

עמודים המכסים צנרת (בד"כ שרותים,מקלחות,מרפסת מטבח)

ליקויים ואי התאמות אלו נדרש עליהם פיצוי כספי משום שאינם ניתנים לתיקון.את שווי הליקויים קובע שמאי מקרקעין.

בד"כ שווי ירידת ערך לכל אי התאמה בדירה נע בין מאות עד אלפי דולרים בהתאם לפרמטרים נוספים(שווי הדירה,מיקום הליקוי וכו)

קבלנים ינסו להצדיק את מעשיהם בטיעונים אלו ואחרים שיסבירו את הליקויים,החוק מחייב למתן פיצוי לרוכש הדירה ואין לקבלן שום היתר בחוק לכך.