משרד השיכון פועל לתיקון חוק מכר הדירות כך שיכלול גם ביטוח מקיף מפני ליקויי בנייה ועריכת ביקורת מקצועית לגבי כשירותן של תוכניות הבניה ועמידותן בתקנים החדשים

עידו אפרתי פורסם: 04.09.05, 15:08 ynet
תופעת ליקויי הבנייה היא אחת ה"מחלות" של ענף הבנייה בארץ. בבבתי המשפט מטופלים כיום כ-30 אלף תביעות של רוכשי דירות נגד קבלנים, ובכל שנה מתוספות 3,000 תביעות נוספות. זו הסיבה העיקרית לכל שבימים אלה פועל משרד השיכון לתיקון חוק מכר הדירות.

למה ישנן כל כך הרבה תביעות

תביעות על ליקויי בנייה: קבלן חסכן או דייר חמדן? / עידו אפרתי

האם הליקויים מקצועיים הפכו כבר לתו תקן ישראלי, או שמא רוכש הדירה הישראלי הפך לחמדן?
בכל מקרה, היקף הגשת תביעות כנגד קבלנים בגין ליקויי בנייה כבר יצא משליטה .

בהצעה שגיבש מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שמואל אבואב, בשיתוף עם מנכ"ל התאחדות הקבלנים ואיחוד הארכיטקטים, הוא מציע לכלול בחוק מכר הדירות ביטוח חובה מפני ליקויי בנייה. התיקון מציע הגנה על רוכשי הדירות באמצעות קביעת שני "מנגנוני הגנה": הראשון, ביטוח חובה מפני ליקויי בניה. מנגנון ההגנה השני הינו קיום בקרה שוטפת על איכות הבנייה, וכן עריכת ביקורת מקצועית לגבי כשירותן של תוכניות הבניה ועמידותן בתקנים החדשים.

לדברי אבואב, אסונות בנייה שאירעו בשנים האחרונות ובהם אסון גשר המכביה, גשר שפירים, ו"אסון ורסאי", גבו קורבנות בחיי אדם וגרמו לנזקי רכוש וממון עצומים.
"המציאות מלמדת כי למרות חוקים שונים, נוצרים בכל שנה ליקויי בנייה וליקויי תכנון, שעלותם המצטברת למשק בכל שנה מוערכת בסכומי עתק. באמצעות קיום בקרה מקצועית לתוכניות הבניה ניתן יהיה לצמצם בצורה דרסטית את

הליקויים הנובעים מחמת כשלון בתכנון, זאת בנוסף לפיקוח השוטף בכל שלבי הבנייה בנוגע לתקינות הבנייה", אמר אבואב.

לדבריו, גם המערכת המשפטית אינה עומדת בעומס התביעות בנושא זה. "התביעות יוצרות עומס על המערכת המשפטית, ואינן מביאות מזור לרוכשים, בעיקר מפני שחלק מליקויי הבנייה התקבעו בבנין, ואינם ניתנים לתיקון באופן מעשי.
במקרה הטוב, מקבל הרוכש פיצוי חלקי, אך יחד עם זאת הוא ממשיך להתגורר בדירה לא תקנית ולעיתים לא בטיחותית".