בימים אלו צוברת תאוצה הבקשה מן הרשיות לבצע בדיקת בטיחות למוסדות חינוך ובמיוחד לגני הילדים.

הבדיקות חייבות להתבצע ע"י מהנדסים מומחים בעלי נסיון רב וידע מבוסס לגבי תקני בטיחות במוסדות ציבוריים.

אנו כמומחי בדק בית בודקים את עמידות המבנה, תקרה(אקוסטית), דרכי מילוט, פתחי איורור, מיגון המבנה, איטום המבנה ונגישות בתוך המבנה.

בסוף הבדיקה אנו מפיקים דוח הנדסי המצביע על הכשלים או אישור בטיחות המצביע על עמידות המוסד בעמידה בדרישות החוק.