חברת דור בדק בית וביקורת מבנים בעלת וותק ומוניטין רב, למעלה מ-30 שנה המבצעת בדק בית הנדסי וביקורת מבנים לאיתור רטיבות במבנים חדשים, קיימים ולאחר שיפוץ, בדיוק והקפדה לפרטי פרטים, על מנת לאתר כל ליקוי ומפגע במבנה, כגון: סדקים, כתמי רטיבות בבית, עובש, קילופים של צבע, קורוזיה באלמנטים מתכתיים, נזקים לריהוט ולציוד כתוצאה מרטיבות ממושכת, נזק בריאותי וכד' – במטרה להבטיח ללקוח בית איכותי ובטיחותי.

הסיבות לרטיבות במבנים:
בדיקות לאיתור רטיבות נועדו לאתר ליקויי נזילות מים במבנה. הסיבות לליקוי רטיבות עשויות להיות רבות ושונות ובהן:

· איטום חיצוני לקוי ובלתי מקצועי- כתוצאה מכך נוצרה חדירת מים לדירה
· מערכת אינסטלציה, חוץ או פנים המבנה, באיכות ירודה
· מערכת אינסטלציה, חוץ או פנים המבנה, אשר הותקנה באופן מרושל
· צנרת דולפת
· צנרת דלוחין שאינה איכותית
· ועוד.
ככלל, חובה לתקן בדחיפות כל ליקויי בניה שאותר במבנה, קל וחומר כאשר מדובר בליקויי רטיבות המעידים על נזילות מים וידועים ככאלו המחמירים במהירות וגורמים נזק לציוד ורכוש ובכך למנוע החמרת המצב הבלתי תקין ומסוכן של הדירה.

דו"ח מהנדס מומחה
חברת דור בדק בית וביקורת מבנים מספקת שירותי בדיקת בדק בית לאיתור רטיבות, בדיקות המסתמכות על אסמכתאות ותקנות חוק הבניה בישראל ועל נתונים קיימים בתיק מפרט הבניה. בסיום בדק הבית ינוסחו ליקויי הבניה שאותרו במסמך חוות דעת הנדסית ברורה ושקופה אף לעין בלתי מקצועית, חוות דעת המשמשת כראייה אמינה בעת תביעה, או כקלף מיקוח בעת מו"מ עם האחראי לליקויי הבניה:

· ליקויי הרטיבות שאותרו, אי ההתאמות לחוקים ומפרט, הדרך לתקן כל ליקויי, פתרונות הנדסיים והערכת עלויות בהתאם.

· בהתאם לממצאי חוות הדעת – ירשמו התחומים הנוספים והנספחים לליקוי הרטיבות שאותרו, לרבות גיבוי חוות דעת מומחים נוספים כגון: שמאי מקרקעין, מודדים, מומחי אקוסטיקה, חשמלאים מוסמכים, אנשי מיזוג וקירור, מעבדות שונות ועוד.

דו"ח מהנדס מומחה נערך בידי מבצעי ביקורת המבנים ובהם, מהנדסי בנין, או מהנדסי אינסטלציה מומחים, בוגרי טכניון, בעלי ידע ובקיאות לרזי התחום, בוררים מטעם בתי משפט, המבצעים פועלם באופן לויאלי ומחויב טוטאלית ללקוח, ללא כל אינטרס למבנה, לקבלן, או מוכר הנכס, באמצעות מכונות אינפרה וציוד תרמי לאיתור נזילות מצנרת ולאיתור וודאי של מקור הרטיבות.

שיתופי פעולה עם עורכי דין בדק בית
חברת דור בדק בית וביקורת מבנים לאיתור רטיבות, פועלת בשיתוף פעולה רציף ופורה עם מבחר משרדי עו"ד מומחים בתחום ליקויי בניה, המספקים ליווי מקצועי ואישי החל מגילוי ליקויי הבניה ועד תביעת הפיצויים ו/או תיקון הליקויים ובכך מבטיחה ללקוח כי הקבלן, המוכר או מי מטעמם לא יחמוק מהאחריות החוקית העומדת לחובתו ומיצוי כל זכויות הלקוח.