קרינה אלקטרומגנטית והשפעתה על בריאות הציבור

כולנו נחשפים במידה זו או אחרת לשדות אלקטרומגנטיים, הנובעים ממקורות טבעיים או מלאכותיים והמופיעים בתדרים שונים. בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית המואצת והכנסת מכשירים חדשים לשימוש, החשיפה לשדות אלקטרומגנטיים הולכת וגדלה. קרינה אלקטרומגנטית נמצאת בכל מקום ומקורה בטבע, מתקני שידור, במתקנים להובלה, השנאה ושימוש בחשמל ובמקורות נראים ובלתי נראים אחרים. כל אחד רוצה להשתמש במקורות הקרינה המאפשרים [...]